top of page

Våra Caférutiner

Stöd till den som säljer och köper i cafét.

Då Café Havrebollen drivs av oss föräldrar så är det viktigt att följa de rutiner som tagits fram genom åren. Arbetssätt och information är därför viktig att följa och läsa.

Vuxen bemanning

Det är vi vuxna med barn i klubben som bemannar Cafét.

För att vi ska kunna ha Café Havrebollen öppen måste vi ha hjälp av föräldrar. Det är bara föräldrar och ridskolepersonal samt ungdomar som är fyllda 16 år som får ta hand om cafeterian. Detta för att det ska fungera bra och inte bli några problem med svinn och nedskräpning.

Om alla hjälps åt, behöver man bara stå en gång per termin/ridlektion. Schemat är gjort utifrån de senaste grupplistorna vi fått från ridskolan. På söndagarna rider Prova-på elever, då bemannas Havrebollen av föräldrar till ryttare i specialgrupperna.

  • Nycklarna (svarta sleven) finns på kontoret i stallet och ska returneras dit. Vid överlämning till någon annan bör man meddela ansvariga i stallet.

  • Instruktionspärm finns i underskåpet i bardiskdelen, och är det första gången du/ni står i cafeterian så var inte rädda att fråga om hjälp.

  • När man stänger skall man se till att det ser rent och snyggt ut. Disk ställs i diskmaskinen och är den full sätter man på den. Är diskmaskinen är klar, töm den.

  • Sopa av golvet och torka av borden. Städa toaletterna.

  • Släng soporna, se instruktion vid skåpet ovanför diskhon var sopsäckarna ska slängas.

  • Kontrollera att alla skåp är stängda och att kaffebryggare och andra maskiner är avstängda.

  • Kontrollera att frysarna fungerar och att kontakterna är i.

  • Lämna tillbaka nycklarna på kontoret i Stallet.

Förskottspärmen

Alla familjer som handlar regelbundet i cafét uppmanas att vid terminsstart sätta in pnegar i förskottspärmen.

Förskottspärmen innebär att man sätter in valfri summa via kortbetalning eller
Swish på ett “konto” (= blad) i förskottspärmen där sedan varje köp avräknas.


Hela familjen kan använda samma ”konto” men naturligtvis kan varje familjemedlem ha ett eget om ni tycker det är bättre. Skulle det vara så att ni sätter in för mycket pengar och t.ex. slutar på ridskolan kontaktar ni styrelsen, kassor@sundbyridklubb.se, så ser vi till att ni får kvarstående pengar tillbaka.


Varje köp administreras och signeras i förskottspärmen av den som har caféet öppet.

Swish & kortbetalning

Det går bra att swisha och betala med kort.

Klubben föredrar att mindre belopp betalas med hjälp av Förskottspärmen. Då slipper klubben betala administrativa avgifter på små belopp. Lägg till numret

Genom att minska antalet små transaktioner och ta bort kontanthanteringen sparar
klubben pengar som kan gå tillbaka till verksamheten.

Kontanter

Cafeterian är kontantfri from hösten 2019.

Frågor och synpunkter

Synpunkter och frågor skickas till kassor@sundbyridklubb.se

bottom of page