top of page

Våra policys

En policy är en avsiktsförklaring om hur vi i klubben ska handla och vilken inställning vi kräver av alla som deltar i och jobbar för vår verksamhet.

Sundbyandan.JPG

Sociala mediepolicy

På Sundby Ridklubb skall det positiva vara det som syns och hörs!

Läs vår policy här:

Policy sociala medier

Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga medlemmar som representerar Sundby Ridklubb/ Ridskola avseende sociala medier.

Du representerar alltid Sundby Ridklubb, både den tid som du befinner dig på och omkring ridanläggningen samt i andra situationer utanför anläggningen. 

Policyn riktar sig även till personer som inte är medlemmar men som vistas på anläggningen eller deltar i aktiviteter som är anordnade av Sundby Ridklubb.

Exempel på sociala medier är Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, foto- och videosajter som Flickr och Youtube samt bloggar.

 

Förhållningsregler

  • Visa respekt, även när du sitter bakom en skärm, uttryck dig inte annorlunda än du skulle gjort i ett samtal med personen.

  • Publicera, skicka eller dela aldrig något som kan skada, kränka eller såra en annan person.

  • Fråga alltid personen om lov innan du filmar eller tar kort som du vill dela i sociala medier.

  • Om du ser eller upplever budskap eller andra tveksamheter på sociala medier, uppmärksamma personalen i stallet, ridlärare eller förtroendevalda i USEK eller styrelsen för Sundby Ridklubb.

  • I övrigt gäller begränsad användning av mobiler i stallet av säkerhetsskäl.

  • Sundby Ridklubb skall vara en plats där vi värnar om varandra och våra hästar.

 Vid upprepade förseelser kan uteslutning bli aktuellt enligt klubbens stadgar.

Alla ska känna sig trygga hos Sundby Ridklubb och ingen ska behöva utsättas för negativa handlingar i verkligheten eller på sociala medier. 

På Sundby Ridklubb skall det positiva vara det som syns och hörs!

Integritetspolicy

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

bottom of page