top of page
DSC02204.jpg

Om Sundby ridklubb

Vårt uppdrag

Sundby Ridklubb är en ideell förening med en av medlemmarna vald styrelse. De aktiva i klubbens styrelse arbetar ideellt utan ekonomisk ersättning. Mycket styrelsearbete är praktiska insatser men  handlar också om idéer och tankar för att utveckla och förbättra ridklubben. Sundby Ridklubb har funnits sedan år 1972.
 
Föreningen Sundby Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet
(SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt med särskild målsättning att bidra till barn och ungdomars utveckling i samspel med hästen med strävan att leda fram till att de medlemmar som har ambitionen ska kunna delta i tävlingsverksamhet bedriven i föreningens regi.

Klubbens uppdrag


En högkvalitativ ridutbildning:

Sundby Ridklubb har gett i uppdrag åt Sundby Ridskola att tillsammans med och genom Sundby Ridskola tillse att till våra medlemmar ge en högkvalitativ ridutbildning.

En meningsfull fritid som präglas av inkludering:

Att genom aktiviteter och genom vår ungdomssektion tillse att vi skapar en inkluderande miljö som erbjuder aktiviteter utöver lektionstillfällena. Man är alltid välkommen till Sundby. 

En tävlingsklubb – man behöver inte ha en egen häst för att tävla:

När elever är utbildningsmässigt mogna och har ambitionen ska klubben bidra till att de ska kunna delta i tävlingsverksamhet.

En anläggning som bidrar till funktion och en trivsam miljö:

I samarbete med vår fastighetsvärd HuSF skapa en funktionell och trivsam miljö för våra medlemmar och en bra arbetsmiljö för ridskolans personal.
 

 

bottom of page