top of page

Riktlinjer för privata ryttare

Är du privatryttare och vill rida för Sundby Ridklubb? Här kan du läsa vilka förutsättningar som gäller.

För att lösa licens som privat tävlande för Sundby Ridklubb
Licensansökan i TDB måste godkännas av klubben.

I medlemskapet ingår

 • Försäkring via Svenska Ridsportförbundets olycksfallsförsäkring.

 • Medlemsaktiviteter som ordnas under året.

Värna om ideella insatser

 • Att delta som funktionär vid minst tre av vår fem fasta tävlingar per år, vilket innebär att vara med och förbereda tävlingen dagen innan och sedan delta under hela tävlingsdagen.

 • Klubben förväntar sig att förälder till tävlingsryttare under 18 år medverkar som funktionärer under dessa tre tävlingar.

 Vara sportsmannamässig, du representerar SURK varje gång du är ute och tävlar

 •  Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.

 • Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand.

 • Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all ridning och träning. Metoder som FEI och Svenska Ridsportförbundet anser olämpliga får inte användas.

 • God horsemanship.

 • Det är viktigt att du uppträder på ett sportmannamässigt sätt. Som du vill bli bemött ska du själv bemöta andra.

 • Att du följer TR och har grönt kort eller att målsman innehar grönt kort


  Nyttjanderätt till ridhuset och ridbanan på Sundby Ridklubbs anläggning ingår inte i medlemskapet.

bottom of page