top of page

Medlemskap

Det är obligatoriskt för alla ridelever att vara medlemmar i ridklubben, från kategori K1 och uppåt. Kostnaden är 400 kronor för ett kalenderår. Övriga, såsom föräldrar, syskon, etc är välkomna att vara stödjande medlemmar och då betalar man 250 kronor per kalenderår.  

Medlemskapet betalar du i början av året och pengarna sätts du in på Sundby ridklubbs BG 5965-6223.  Uppge namn, födelsedata (10 siffror), adress, tel. och mejladress.

Swish 123 362 05 80

För Ridlekis och Prova på ingår medlemsavgiften i ridavgiften.

Som medlem i klubben…

...är du olycksfallsförsäkrad under ridning samt övrig aktivitet som klubben/ridskolan anordnar.  


...subventionerar klubben dina lektioner och lovkurser.


...får du delta i alla klubbaktiviteter som lovkurser och USEK-aktiviterer.


...är du välkommen att vistas i och utnyttja klubbens/ridskolans lokaler och utrustning samt har tillgång till ridskolans utbildade personal och hästar.

...får du tidningen "Häst & ryttare" från Svenska Ridsportsförbundet som skickas direkt hem i brevlådan. 

...får du även tävla när du är mogen för det
(för andra tävlingar än Klubbmästerskap krävs dock även Grönt Kort och ryttarlicens)

Försäkring

Du som är medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en gemensam olycksfallsförsäkring som  ger ett bra grundskydd om olyckan skulle vara framme.  Från och med 1 januari 2017 finns försäkringen hos ridsportförbundets huvudsponsor Folksam.

Olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

  • aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.

  • under enskild ridning och träning.

  • under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Mer information om försäkringen hittar du hos Folksam.

Dina personuppgifter

Alla medlemmar har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen registrerar och på annat sätt behandlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens verksamhet, offentliggörs oavsett framställningsform, t.ex. på föreningens hemsida.

Integritetspolicy Sundby Ridklubb

bottom of page