top of page

Styrelsen

Styrelsen för Sundby Ridklubb väljs på Årsmötet av medlemmarna. Ordförande väljs för ett år, de övriga ledamöterna på två år och suppleanter på ett år. Nedan finns samtliga förtroendevalda presenterade.

Vill du nå styrelsen kan du maila till info@sundbyridklubb.se

Vår styrelse

Anna.PNG

Anna Carmo e Silva

Ordförande

Carolina.PNG

Carolina Tillborg

Ledamot  (Sekreterare, administration)

Maria Wall.PNG

Maria Wall

Ledamot (kassör)

Oliver.PNG

Oliver Jurukov

Ledamot (anläggning, aktiviteter)

Cathrin.PNG

Cathrin Idén

Ledamot (information)

Erica.PNG

Erika  Nilsson

Ledamot (aktiviteter)

Shacko 2.jpg

Shacko di Grado

Ledamot (Cafeteria)

Björn.png

Björn Runström

Ledamot (anläggning)

Frida 2.png

Frida Selin

Ledamot (Administration)

Maria.PNG

Maria Wingqvist

Suppleant (tävling)

bottom of page