Styrelsen

Styrelsen för Sundby Ridklubb väljs på Årsmötet av medlemmarna. Ordförande väljs för ett år, de övriga ledamöterna på två år och suppleanter på ett år. Nedan finns samtliga förtroendevalda presenterade.

Vill du nå styrelsen kan du maila till info@sundbyridklubb.se

Vår styrelse

Anna.PNG

Anna Carmo e Silva

Ordförande

Jenny K.PNG

Jenny Karl

Ledamot (tävling)

Maria Wall.PNG

Maria Wall

Ledamot (kassör)

Oliver.PNG

Oliver Jurukov

Ledamot (anläggning)

Cathrin.PNG

Cathrin Idén

Ledamot (information)

Carolina.PNG

Carolina Tillborg

Ledamot (sekreterare)

Maria.PNG

Mia Wingqvist

(tävling)

Erica.PNG

Erika Nilsson

Ledamot(café)