top of page

Våra stadgar

Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte 2020-02-20 enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18

bottom of page